Aimant - InuYasha - Inuyasha, Kikyo, Miroku, Kagome, Shippo

Quantité: 1

#Aimant - InuYasha - Inuyasha, Kikyo, Miroku, Kagome, Shippo
#Magnet - Inuyasha - Inuyasha, Kikyo, Miroku, Kagome, Shippo

#Pour frigidaire, fridge, frigo